Nederlands English Français Deutsch Pусский


SEKISUI ESLON BV
Metaalweg 7
6045 JB Roermond
Nederland
Email: info@eslon.nl

Tel:    +31(0)475 322 851

Privacy statement

Privacy statement Sekisui Eslon B.V. (Website en online)

Inleiding
Privacy is voor Sekisui Eslon B.V. (hierna “Sekisui Eslon”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacystatement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan de heer R. Vlot. De betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Identiteit
Sekisui Eslon B.V. is: de besloten vennootschap Sekisui Eslon B.V.
Metaalweg 7, NL-6045 JB Roermond, (Nederland)
KvK 13016183
De heer R. Vlot

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
Sekisui Eslon heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Sekisui Eslon persoonsgegevens verwerkt.

Bestelling, financieel en service


 • Doeleinde:
 • Afhandelen vragen (alleen op initiatief van een betrokkene)
 • Gegevens:
 • Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:
 • Zolang als nodig is voor dit doeleinde


 • Doeleinde:
 • Financiële administratie (alleen bij een bestelling)
 • Gegevens:
 • Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:
 • Vijf jaar na de laatste bestelling, maar niet eerder dan tien jaar na het einde van het lopend boekjaar


 • Doeleinde:
 • Facturatie (alleen bij een bestelling)
 • Gegevens:
 • (Bedrijfs)naam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang, wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:
 • Een maand na de bestelling


 • Doeleinde:
 • Verwerking bestelling (alleen bij een bestelling)
 • Gegevens:
 • (Bedrijfs)naam, (Factuur)adres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:
 • Een maand na de bestelling


 • Doeleinde:
 • Service / garantie(alleen bij een bestelling)
 • Gegevens:
 • (Bedrijfs)naam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres, bestelgeschiedenis
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang
 • Bewaartermijn:
 • Twintig jaar na de laatste bestelling


Marketing

 • Doeleinde:
 • Nieuwsbrief
 • Gegevens:
 • Naam, e-mailadres
 • Grondslag:
 • Toestemming
 • Bewaartermijn:
 • een maand na afmelding


 • Doeleinde:
 • Website analytics
 • Gegevens:
 • Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag:
 • Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden


 • Doeleinde:
 • CRM (alleen wanneer iemand klant wordt)
 • Gegevens:
 • Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer, NAW-gegevens
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang
 • Bewaartermijn:
 • Vijf jaar na het beëindigen van de relatie


 • Doeleinde:
 • Retargeting
 • Gegevens:
 • Surfgedrag, E-mailadres
 • Grondslag:
 • Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 • Doeleinde:
 • Behavioural targeting
 • Gegevens:
 • Surfgedrag
 • Grondslag:
 • Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 • Doeleinde:
 • A/B testing
 • Gegevens:
 • Surfgedrag
 • Grondslag:
 • Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden


 • Doeleinde:
 • Plaatsen van berichten of reviews
 • Gegevens:
 • User ID, Naam, Inhoud van het bericht
 • Grondslag:
 • Uitdrukkelijke toestemming
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden nadat het bericht /review is verwijderd


Beveiliging

 • Doeleinde:
 • Account aanbieden
 • Gegevens:
 • Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden na het verwijderen van het account


 • Doeleinde:
 • Identiteitsverificatie
 • Gegevens:
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst/rechtmatig belang
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden na het beëindigen van het account


 • Doeleinde:
 • Beveiliging van gegevens
 • Gegevens:
 • Wachtwoord gebruikersnaam
 • Grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:
 • zes maanden na het verwijderen van het account


 • Doeleinde:
 • Onderhoud IT-systemen
 • Gegevens:
 • Alle informatie die is verstrekt
 • Grondslag:
 • Rechtmatig belang
 • Bewaartermijn:
 • Zolang als nodig is voor dit doeleinde


De rechten van betrokkene
De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage
Betrokkene mag Sekisui Eslon altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. Sekisui Eslon kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen
Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen.

Beperken van de verwerking
Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar
Als Sekisui Eslon een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens
Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Sekisui Eslon verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming
Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal Sekisui Eslon die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Sekisui Eslon reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan de heer R. Vlot (rvlot@eslon.nl). Sekisui Eslon motiveert een afwijzing altijd.

Ontvangers
De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie
Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt Sekisui Eslon gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraag Sekisui Eslon toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht.
Door ondertekening van de privacy statement geeft betrokkene toestemming surfgedrag te delen met Google Inc en andere partijen in de USA ten behoeve van website analytics. In de USA geldt geen passend Privacyshield.

Cookies
Sekisui Eslon gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt Sekisui Eslon ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.